Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

ORDULULAR VAKFI
YÖNETİM-ORGANİZE ÇERÇEVE PLANI

Mütevelli Heyeti
-Vakıf rûhuna uygun, Ordu'lu âkil ve mâkul insanlardan oluşur.
-Yılda "bir altın bedeli" tutarında "âidat" öder.
-Gücü ve imkânı nisbetinde, "burs fonu" için zekât-infak bulur veya verir.
-Genel dâvetlere katılır, duyurulara yardımcı olur.
-Altı ayda bir, "özel gündem" ile toplanıp değerlendirme yapar.
-İki yılda bir "Genel Kurul" yaparak; Yönetim Kurulu'nu seçer ve yetkilendirir.
-Vakıf'ın en üst "kara organı"dır.

Danışma Kurulu
-Mütevelli Heyeti içinden veya dışından seçilen ve sosyal, kültürel, siyasal, bürokratik, bilimsel, ekonomik alanlardaki "kanaat önderi" kişilerden oluşur.
-Üç ayda bir toplanarak; gündemdeki konuları istişare edip, Yönetim Kurulu'na "istikamet" verir.
-Kamuoyu nezdinde; Vakıf'ın "ortak akıl"ını ve "ortak irâde"sini temsil eder.

Yönetim Kurulu
-Akit, vakit, nakit dengesi ve uyumu gözetilerek; Vakıf'ın kuurluş amacına uygun faaliyetler yapabilecek Mütevelli Üyeleri içinden seçilir.
-İki haftada bir toplanarak; faaliyetler planlar, yapar veya yaptırır.
-İhtiyaca göre, "ihtisas komisyonları" oluşturarak; çalışmalarını koordine eder.
-Vakıf'ın, Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen ve Danışma Kurulu tarafından istikamet verilen "icrâ organı"dır.

İhtisas Komisyonları
-Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunda, faaliyet alanlarına göre, Mütevelli Heyeti üyelerinin içinden veya dışından, "ihtisas sâhibi" kişilerden oluşturulur.
-Yıllık faaliyet planına göre; Yönetim Kurulu'nu destekleyen ve tamamlayan çalışmalar yapar.
-Özellikle, yetişme çağındaki çocuklar ve gençler için; "mesleğe ve hayata hazırlama" çalışmalarını organize eder.

kurumsal tanıtım filmi