Hakkımızda

Hakkımızda

Ordulular Vakfı, 1995 yılında Ordu ve Orduluların mevcut ve gelecekteki, iktisadi, sosyal, siyasi, doğal, kültürel, ve tarihi değerlerin, kaynaklarının değerlendirilerek, korunması, geliştirilmesi, kalkınması, eğitim sorunlarının incelenmesi, araştırılması ve eğitimin desteklenmesi, amaçlara uygun rapor hazırlayarak çözüm yollarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerilmesi, gerekli iktisadi sosyal kurum ve işletmelerin kurulması ve işletilmesi, eğitim ve spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi, Ordu ve İlçelerinin sevgisi, Ordululuk bilincinin geliştirilmesi, vakıf amaçlarına konu olan değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla İstanbul’da gönüllü faaliyetlerle kuruldu. 2018 yılında ünvanını ve kurumsal kimliğini yeniledi.

 

kurumsal tanıtım filmi