Hakkımızda

Hakkımızda

Ordu ve İlçeleri Kültür, Eğitim, Tanıtma, Hizmet ve Sosyal Dayanışma Vakfı kısa adıyla Ordulular Birliği Hizmet Vakfı, 1995 yılında Ordu ve Orduluların mevcut ve gelecekteki, iktisadi, sosyal, siyasi, doğal, kültürel, ve tarihi değerlerin, kaynaklarının değerlendirilerek, korunması, geliştirilmesi, kalkınması, eğitim sorunlarının incelenmesi ve araştırılması, amaçlara uygun rapor hazırlayarak çözüm yollarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerilmesi, gerekli iktisadi sosyal kurum ve işletmelerin kurulması ve işletilmesi, eğitim ve spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi, özgün Ordu ve İlçelerinin sevgisi, Ordululuk bilincinin geliştirilmesi, Vakıf amaçlarına konu olan değerlerin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.