Ordulular Vakfı Genel Kurulu (Davet ve İlan)

Ordulular Vakfı Genel Kurulu (Davet ve İlan)
Ordulular Vakfı Genel Kurulu (Davet ve İlan)

Sayın Mütevelli Üyemiz.


Vakfımızın, salgından korunma tedbirleri sebebiyle ertelenen Olağan Genel Kurul’u; 20.03.2021 Cumartesi saat 17.00’de, Üsküdar Belediyesi’nin “Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:35, Kat:3, Salon:2 – Üsküdar/İSTANBUL” adresinde bulunan nikâh sarayında, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bu tarihte salt çoğunluk sağlanamazsa; 27.03.2021 Cumartesi saat 17.00’de, aynı adreste gerçekleştirilecektir.
İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği standartlara göre; HES kodu kontrolü yapılacak, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet edilecek, kişi başı 8 metrekarelik alan tahsisi sağlanacaktır.

Bu kısıtlamalar sebebiyle, umuma açık davet çıkarılmamış olup; sadece mütevelli üyeleri iştirak edecektir.

Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Zekeriya Erdim (Yönetim Kurulu Başkanı)

 

GÜNDEM.

1.Hazirun listesinin imzalattırılması ve katılım tespitinin yapılması.

2.Genel Kurul’u yönetecek Divan Heyeti’nin seçilmesi.

3.Genel Kurul gündeminin oylanması.

4.Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması.

5.Faaliyet raporunun okunup müzakere edilmesi.

6.Mali raporun okunup müzakere edilmesi.

7.Denetleme raporunun okunması.

8.Raporların ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

9.Yeni hizmet dönemi faaliyet planının okunup müzakere edilmesi.

10.Yeni hizmet dönemi tahmini bütçesinin okunup müzakere edilmesi.

11.Yeni Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi.

12.Dilek ve temenniler.

13.Kapanış.

kurumsal tanıtım filmi