Engin Turanoğlu

Engin Turanoğlu
Engin Turanoğlu
Başkan Spot

Vakfımız "Gençlik" hareketini Ordu'muzun gençlerini İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de birlikte olmayı amaçlayan ve gençlerin kültürel, sosyal ve eğitim seviyelerini yukarıya çıkartmayı amaçlayan ve bu minvalde çalışmalar yapan vakfımızın geçmiş dönem öğrencilerinin kurduğu Ordulu Gençler Derneği OGEDER üzerinden ortak çalışmalarla yürütmektedir.